Sản phẩm Phân sinh học SINH THÁI BIO 1 siêu phòng trừ nấm bệnh

  • Mã sản phẩm: BIO1
  • Giá sản phẩm: 0 VNĐ
  • - Cung cấp kịp thời những yếu tố cần thiết cho cây trồng, tăng sức đề kháng với nấm bệnh (vàng lá chết chậm, héo xanh chết nhanh, gỉ sắt, nấm hồng, thán thư, khô cành, chết nhánh, sọc miệng cạo, khô miệng cạo...)

   - Tăng cường phân hóa mầm hoa, giúp tạo mầm hoa khỏe mạnh với số lượng nhiều hơn và giúp trổ đều, trổ thoát.

   -Tái tạo rễ mới khi cây bị thối rễ, tổn thương rễ do côn trùng gây hại.